Eskişehir Moda OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Eskişehir Moda OSGB olarak temel amacımız; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermektir. Çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden meslek hastalığına yakalanmadan rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaların sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedeni sağlıklarının korunması ve üretiminde devamlılığının sağlanmasıdır.

NELER YAPIYORUZ

Hizmetlerimiz

OSGB NEDİR

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak "T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmş, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanım sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar" şeklinde tanımlanmaktadır.