İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

Tehlike Sınıfınıza Uygun Tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla,

– Risk Değerlendirmesi yapmak,

– Acil Durum Planı hazırlamak,

– İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,

– İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,

– Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı hazırlamak,

– İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

– Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,

– Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,

– İç Yönetmelik hazırlamak,

– Çalışma talimatları hazırlamak,

– İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,

– Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin çalışma ve  depolanma şartlarını belirlemek,

– Kimyasal maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,

– Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,

– Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,

– Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

– Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,

– Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,

– İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

– Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

– Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek