İŞ YERİ HEKİMİ VE SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

İşyeri Hekimi Hizmetleri

– İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

– Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,

– Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,

– İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,

– İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,

– Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,

– İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

– İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,

– Yıllık çalışma planı hazırlamak

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

– Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

– Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,

– İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

– Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,

– İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.