ACİL EYLEM PLANI

ACİL EYLEM  PLANI

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenir,

Belirlenen mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirler alınır,

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli

ölçümler ve değerlendirmeleri yapılır,

Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin

durumuna göre, çalışanlara eğitim verilir,

Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılır.