RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANI

– Risk Değerlendirmesi

– Tehlikelerin tanımlanması,

– Risklerin belirlenmesi ve analizi,

– Risk kontrol adımları,

– Dökümantasyon,

– Değişen koşulları uygun risk değerlendirmesinin yenilenmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 5 – (1)

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

MADDE 7 – Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

ACİL DURUM PLANI

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenir,

Belirlenen mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirler alınır,

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli

ölçümler ve değerlendirmeleri yapılır,

Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin

durumuna göre, çalışanlara eğitim verilir,

Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılır.